Pandora: QuickGuides EST: General Quick Guide

From Pandora FMS Wiki
Jump to: navigation, search

1 Juhendi sissejuhatus

Selle juhendi eesmärgiks on Pandora FMS-i kiire tutvustamine isikule, kellel ei ole kogemusi Pandora FMS-ga, kuid keskmised/kõrged teadmised võrgusüsteemides. Meie eesmärk pole teha kõik Pandora FMS-i funktsioonid selgeks, vaid läbi käia kõige tähtsamad, selleks et juhendi lugeja saaks baasteadmised Pandora FMS-i haldamises ning oskaks täita põhiülesandeid rekord ajaga. Pandora FMS-i ametlik koolitus kestab 40 tundi ja ametlikus dokumentatsioonis on rohkem kui 1200 lehte, mis teeb selle juhendi kui väikseks sillaks, mis lihtsustab lähenemist Pandora FMS-le.

2 Installeerimine

Meie kasutaks installeerimiseks Pandora FMS CD vahendit, sest see on kõige kiirem ja lihtsam viis keskmise tasemega kasutajale. Leidub ka mitmeid alternatiivseid viise Pandora FMS-i installeerimiseks, aga meie soovitame just seda viisi. Rohkem informatsiooni installeerimiseks leiate siit: Pandora FMS Installation .

Installeerimise CD baseerub Linux CentOS 6.5. versioonil ning see sisaldab eel-installeeritud vahendid Pandora FMS-i töötamiseks. Teie masinal võiksid olla minimaalsed riistvaralised nõuded Pandora FMS-i töötamiseks. Teil peab olema minimaalselt 2GB RAM-i ja 20GB vaba ruumi

Info.png

Kui soovite rohkem süsteeme monitoorida, siis on teil vaja juurde määrata rohkem resursse (CPU, mälu, ketta kiirus) Pandora FMS serverile.

 


2.1 CD vahendiga installeerimine

Laadige alla CD kujutis meie veebilehe allalaadimise (Download) sektsioonist ja kirjutage ISO kujutis DVD-le, või käivitage süsteem ISO failist, kui kasutate virtualiseeritud süsteemi (XenServer, VMware, VirtualBox, jne.). CD kujutisi on olemas 32- ja 64-bitises versioonis.

Järgnevat kuva on näha buutimise alguses. Kui te ei vajuta ühtegi klahvi, siis masin laeb automaatselt CD. Selle asemel vajutage suvalist klahvi ja selekteerige installeerimise suvand (Install).Centos1.pngCentos2.pngGraafiline installer juhatab teid samm-sammult kogu installeerimise protsessi ajal. See installeerija on standardne installeerimise protsess, mida kasutab CentOS, ning see on saadaval erinevates keeltes. See on väga lihtne protsess ja te peate ainult tähele panema, kui tutvustatakse superkasutaja parooli (root), ning kui teilt küsitakse partitsioonimise kohta:Guiarapida password.png

Meie valime "root" kasutaja parooliks (superuser)Guiarapida disco.png

Meie valime partitsioneerimise. Kui te ei tea, mida see teeb, siis valige "Use all space".


2.2 Esimene samm

Kui on installeeritud, siis peaks süsteem buutima ja mõne sekundi pärast te peaksite nägema töölauda, mis sarnaneb järgneva kujutisega:Guiarapida escritorio.pngEsimene samm oleks teada IP aadressi, mille süsteem on meile määranud, et saaks ühendada serveriga väljaspoolt. Selleks avame me terminali rakenduste menüüst: Applications -> System Tools -> Terminal. Selles terminalis sisestame käsu:

ifconfig Guiarapida ifconfig.pngSelles näites on süsteemi IP 192.168.70.121

Kui süsteem on buutinud ja võtnud IP meie võrgust, siis seda näidatakse listis. Kui me tahame määrata fikseeritud IP sellesse süsteemis, siis me võime teha seda läbi CentOS Võrgu konfigureerimise interfaasi (CentOS Network Configuration Interface).

Kui Pandora FMS süsteemi IP aadress on teada, siis te pääsete sellele ligi väljaspoolt virutaalmasinat, mis teeb kasutamise mugavamaks. Te võite teha seda läbi SSH või HTTP. Pidage meeles, et te määrasite root parooli (superkasutaja) konfiguratsioonis.

Avage brauser ja kirjutage järgnev aadress koos IP-ga, mille saite enda serverilt:

http://x.x.x.x/pandora_console

Eelmise näite järgi oleks see http://192.168.70.121/pandora_console, aga jätkamiseks peate saama enda süsteemi IP. Kui kõik on korrektne, siis te peate pääsema ligi Pandora FMS konsooli tiitelkuvale, mis sarnaneb järgnevaga:Guiarapida login.pngInfo.png

Kasutage vaikimisi seadistatud mandaate: user admin ja password pandora

 


Kui olete jõudnud siia punkti, siis on teil täielikult installeeritud Pandora FMS kasutusvalmis.

3 Võrguprobleemide tuvastamine

Pandora FMS-ga alustamisel on parimaks valikuks tuvastada ja proovida läheduses olevate seadmete monitoorimist. Pole oluline, kas need seadmed on Windowsi arvutid, Linuxi serverid või ruuterid/kommunaatorid, sest me teeme väga algelist monitoorimist (kontrollime, kas nad vastavad pingile). Pärast seda, kui on see on tuvastatud, siis me saame parendada monitoorimist.


3.1 Recon Task-i loomine

Jätkame järgmiste sammudega. Kõrvalmenüüs valige "Manage Servers" -> "Manage Recon Task", nagu on ka näha allolevas kujutises, ja vajutage Create Recon Task nuppu.Guiarapida recon1.png

Tehke samasugune ülesanne nagu kujutises:Guiarapida recon2.png

Uurimiseks peate muutma võrgupiirkonda. Sellel pildil on 192.168.70.0/24, mis tähendab, et uuritakse kõiki hoste võrgus 192.168.70.xx. Kasutage sobivat maski enda võrgu eristamiseks.

"Basic monitoring" võrgumall katab latentsusaja ja võrgu kättesaadavuse. Tuvastatud seadmeid otsitakse grupis "Network". Edaspidi viitame "agentideks" seadmeid, mida käitleb või monitoorib Pandora FMS.

Kui see on loodud, siis saame näha kannet, ning me peame vajutama läätse ikooni, et näha ülesande detaile, nagu näha ka allolevas kujutises:Guiarapida viewrecon.png

Vajutades läätse ikoonile, saab näha ülesande jooksvat seisu. Sellel pildil on näha, kui arenenud on edenemisriba, ning selles hetkes otsib süsteem võrgust teisi süsteeme, mida lisada monitoorimisele.Guiarapida reconexec.png

3.2 Ülevaade tuvastatud süsteemidest

Siinkohal on soovitatud oodata, kuni kõik võrgud on tuvastatud. Vajuta Refresh sakile Refreshtab.png. Kui on lõpetatud, siis liikuge asukohta "Agent Detail", et näha kõiki tuvastatud süsteeme. Menüü "Monitoring" -> "Agent detail", nagu ka pildil:Guiarapida monitoringagentdetail.png

Siin on näha ka mitmeid süsteemi, mis on Pandora FMS-i poolt korrapäraselt tuvastatud. Vahepeal on ka süsteemi nimi lahendatud (kui on võimalik läbi DNS-i), muudel juhtudel on tuvastatud operatsioonisüsteem. Kui klõpsad süsteemi nime peale (siinkohal on see pildil esimene), siis tuleb ette agendi detailne vaade (Agent Detail), mis kuvab kõik informatsiooni tolle süsteemi kohta.Guiarapida agentdetailedview.png

4 Kaugkontrolli lisamine (Remote check) monitooritud süsteemi

Nüüd on meil süsteemid tuvastatud ning me lisame neile monitoorimise mooduleid. Lisame juurde järgnevad monitoorimised:

 • Võrguliiklus liideses.
 • Paketi kadumine võrgus.
 • Teenusekontroll, mis otsib vastust läbi TCP pordi.
 • Veebisaidi kontrollimine.

4.1 Võrguliiklus liideses

Selleks on vajalik, et SNMP on konfigureeritud kaugseadmes. Seda tuleb tavaliselt aktiveerida ja teha minimaalne konfiguratsioon, mis lubab meil lugeda andmeid. SNMP seadmed lubavad konfigureerida IP-d, mis tekitavad päringuid.

Esiteks on meil vaja leida agent, millelt me soovime saada võrguliiklust, näite järgi on meil 192.168.70.1. Järgides sama protsessi (Monitoring -> Agent Detail View) lähme soovitud agendi peavaatesse (Main View) ja vajutame viimast sakki paremal, mis viib meid agendi redigeerimisvaatesse.

Guiarapida agentedit.png

Nüüd me lähme Agendi redigeerimise peavaatesse. Me peame sellele agendile valima konfigureerimise viisardi. Meie valime SNMP liidese viisardi, nagu näha järgmises pildis:

Guiarapida snmpinterfacewizard.png

Nüüd me peame tagama "SNMP kogukonna", mis meil on masinas konfigureeritud, ning peame tegema kindlaks, et see seade toetab IP-s võimaldatud SNMP päringuid. Me saame muuta IP aadressi ja SNMP kogukonda, mis on vaikevalikuna public (meie puhul on see 'artica06'). Kui lahtrid on täidetud, siis peame vajutama "SNMP Walk" nuppu. Kui kõik on korrektne, siis saame näha liideseid ja andmeid, mida on meil võimalik saada.

Guiarapida snmpinterfacewizard2.png

Control+hiireklikk (või CMD+hiireklikk MacOS) võimaldab meil selekteerida rohkem kui ühte elementi mõlemas kastis, nagu näha järgnevas pildis. Me soovitame alati monitoorida väljaminevat liiklust (ifOutOctets), sissetulevat liiklust (ifInOctets) ja liidese seisundit (ifOperStatus) igas liideses. Meie puhul eth1, eth2 ja eth3.

Me vajutame "Create modules" nuppu ja tekkinud aken informeerib meid, millised moodulid on tekitatud.

Me peame arvestama, et võrguliikluse moodulid on incremental (juurdekasv) tüüpi, ehk selle väärtus on praeguse võetud informatsiooni ja eelmise vahe. See näitab meile sagedust ("rate"), meie puhul näitab bait/sekundis, ning see võtab aega (5-10 minutit) enne, kui midagi näitab.

Guiarapida opermode.png

Me peame vajutama "View" sakki, et tagasi naasta agendivaatesse (Agent View), ning peame ootama 5 minutit, et näha liiklusandmeid (soovitatav on vajutada "Refresh" nuppu). Veidi aja pärast on meil sarnane kuva nagu pildil, kus me näeme liiklusmoodulite andmeid (sissetulevad ja väljaminevad eraldatud), ning näeme ka agendis uut sektsiooni, mis näitab informatsiooni liidesest koos otsepääsuga koondatud graafikut koos väljamineva ja sissetuleva liikluse pealiskihiga (vajuta tiitlile "Interface information (SNMP)").

Guiarapida interfaceinfo.png

Kui me ei taha oodata või me ei taha sundida võrgumoodulite teostamist, siis me saame kasutada kaugkontrollimise sundimise (force remote check) ikooni (see ei tööta lokaalsete moodulitega, ega ka moodulitega, mis on lokaalsesse kogutud tarkvaraagendi poolt). Võrgutestimise teostamine võib võtta aega 2 kuni 15 sekundit, oleneb meie serveri koormusest.

Guiarapida forcenet.png


Liiklusmoodulite informatsiooni kuvatakse nii. Vajutades graafiku ikooni Chart curve.png avab see akna koos monitoorimise graafikuga, ning kui vajutame andmete ikooni Binary.png, siis näeme andmetega tabelit.

Guiarapida moduledata.png

4.2 Paketi kadumine võrgus

Me tahame lisada kaugplugini (remote plugin), mis on eelkonfigureeritud Pandora FMS-s. Kaugpluginid on määratletud kasutaja poolt, kes kasutab skripti või tarkvara, mida on juurutatud Pandora FMS serveris, et seda saaks kasutada monitoorimises, suurendades teostatavaid võimalusi.

Jadaplugini (serial plugin) kasutamiseks peame minema agendi redigeerimisvaatesse (Agent Edit View), ning siis mooduli konfiguratsiooni sakki (Module configuration tab).

Guiarapida moduleeditor1.png

Me valime moodulitüübi plugini ja vajutame "Create" nuppu, mis juhatab meid "plugin remote" tüüpi moodulite konfiguratsiooni liidesesse.

Guiarapida moduleeditor2.png

Me valime rippmenüüst "Packet loss" ning siis lisame IP-aadressi, mille peal me kontrollida soovime. Teised lahtrid jätame vaikimisi.

Guiarapida moduleeditor3.png

Me vajutame "Create" nuppu ja naaseme tagasi operatsiooni vaatesse (Operation View), nagu üleval kirjeldatud on. Värskendame seni, kuni uus moodul ilmub listi:

Guiarapida packetloss.png

See on väga huvitav plugin, mida kasutatakse koos pingi ja latentsusajaga, ja see aitab meil määrata võrgukvaliteedi, sest see näitab meile paketikadumise protsenti võttes proove iga 5 minuti tagant.

4.3 TCP võrguteenuse monitoorimine

Praegusel juhul lisame monitoorimise, mis kinnitab, et SMTP teenused on masinas aktiivsed. See võib olla väga keeruline kontroll (simuleerib emaili või kasutajanime ja parooli saatmist, jne.). Me teeme kontrollimise lihtsamaks ning laseme ainult kontrollida, kas port vastab ja on avatud.

Selleks me kordame samu esialgseid samme, nagu eelmises näites, aga nüüd me valime "network module" mooduli.


Guiarapida networkmodule.png


Pärast seda me kasutame rippmenüüd, et leida enda kontrolli (Check SMTP Server), ja vajutame "Create" mooduli tekitamiseks.Guiarapida networkmodule2.pngNüüd lähme operatsiooni vaatesse (Operation View) ja värskendame seni, kuni monitoorimine ilmub. Lõpptulemus peaks olema järgneva kujutisega sarnane:Guiarapida networkmodule3.png4.4 Veebisaidi kontrollimine

Pandora FMS Enterprise versioonis on võimalik teha veebikontrolli ehk andmete saatmist, hoides sessiooni ja kinnitades samm-sammult, et toimumas on loogikalised sammud, mida on vaja täieliku operatsiooni kinnitamiseks.

Praegusel juhul teostame midagi lihtsamat, mis on võimalik ka Pandora FMS Open Source versioonis. Me ühendame veebi ja kinnitame, kas see tagastab kindla koodi. Nüüd me ühendame Pandora FMS mooduli raamatukogu veebisaidile (http://pandorafms.com/Library/repository/en) ja kinnitame, et "Main categories" sõne tagastatakse väljundina (vaata kujutist):Guiarapida webmonitor2.pngSelleks on vaja luua võrgukontroll (network check), mille loomine sarnaneb eelmise näitega. Sel juhul kasutame "Check HTTP" geneerilist malli ning me muudame "advanced" tulpasi, nagu näha ka järgneval kujutisel:Guiarapida webmonitor.png^M tähemärgid on vajalikud, sest need esitavad sihtkoha naasmist. HTTP protokolli jaoks on vaja teha 2 sihtkoha naasmist pärast taotlust.

Lõpptulemus peab olema kontroll, mis tagastab OK, nagu sellel kujutisel:Guiarapida webmonitor3.png5 Märguande lisamine (emaili saatmine), kui tekib probleem

Kõige lihtsam viis märguande (Alert) lisamiseks on selle määramine konkreetsele moodulile. On ka võimalik teha rohkem edasiarenenud tegusi (juhtumi märguanne, korrelatsioon, jne.), aga need puuduvad selles juhendis. Meie esimene märguanne sisaldab emaili saatmist, kui monitooritud masin (koos Host Alive mooduliga) lõpetab tegevuse.

Pandora FMS-i märguanded on koostatud kolmest elemendist: Käsk (Command), Toiming (Action) ja Mall (Template). Praegusel juhul me kasutame eelmääratletud käsku (emaili saatmine). Me muudame toimingut (action), mis juba eksisteerib (Mail to XXX), ja kasutame olemasolevat malli (Critical Condition), mis käivitab märguande siis, kui valitud moodul läheb kriitilisse seisundisse.

5.1 Serveri konfiguratsioon

Emaili käsu korrektse töötamise jaoks on meil vaja üles seadistada fail pandora_server.conf, mis lubab meil teha vahetuse. Selles näites on 192.168.50.2 meiliserveril see funktsioon käivitatud. Me peame sisestama lokaalse meiliserveri IP-aadressi või leidma ühe internetist (Authentication-i konfigureerides). Serveri konfiguratsioonifaili redigeerimiseks on meil vaja ligipääsu sellele läbi kesta või terminali, mille läbi saame avada:

Guiarapida mailconf01.png

Kui kest on avatud, siis on vaja avada konfiguratsioonifail (/etc/pandora/pandora_server.conf) juurkasutajana, mille jaoks sisestame käsu sudo su:

Guiarapida mailconf02.png

Me otsime ridasi, mida näeme eelnevas kujutises, ning me konfigureerime neid samamoodi. Sel juhul peame arvestama, et meiliserver on paigaldatud aadressile 192.168.50.2. Kui meil ei ole meiliserverit, siis saame kasutada ka gmaili kasutajat. Kiire juhendi Pandora FMS serveri töötamiseks koos gmaili kasutajaga leiate siit: http://wiki.pandorafms.com/index.php?title=Pandora:Configuration_emails_alerts

Read, mis algavad tähemärgiga #, on kommentaarid ja server neid ei arvesta.

Guiarapida mailconf03.png

Kui muudatused on tehtud, siis vajutame väljumiseks Ctrl+X ning kinnitame muudatused salvestamiseks:

Guiarapida mailconf04.png

Pärast muudatuste salvestamist tuleb teha restart pandora serverile:

service pandora_server restart

5.2 Märguande konfiguratsioon

Pandora FMS märguanded, nagu eelnevalt mainitud, on koostatud kolmest osast: Command, Action ja Template. Me leiame need valikud Manage Alerts sektsioonist.

Guiarapida mailconf8.png

Märguande konfigureerimiseks on vaja redigeerida toimingut (action). Meie valitud toiming on Mail to XXX. Selleks tuleb muuta meiliaadressi ja asendada "Mail to XXX" sellega - "Mail to [email protected]", et me saaks tuvastada, millist toimingut me kasutame.

Me redigeerime esimest välja (field 1) ja sisestame sihtpunkti meiliaadressi.

Teises väljas (field 2) sisestame samamoodi nagu järgnevas kujutises. Siin kasutatakse kahte makrot, mis väljastavad käivitamiseaja, agendi nime ja mooduli, mis genereeris märguande.Guiarapida mailconf13.png

Me valime Mail to XXX toimingi ja redigeerime meiliaadressi ([email protected]).Guiarapida mailconf1.png

5.3 Märguande määramine moodulile

Me navigeerime agendi redigeerimisse, kus meil on defineeritud moodul, ning me vajutame märguannete (alerts) sakile:

Guiarapida mailconf5.png

Nüüd lisame mooduli (Host Alive), malli (Critical Condition) ja toimingu (Mail to XXX). Nüüd tekitame märguande.

Guiarapida mailconf4.png

Kui see on lisatud, siis me saame seda uurida agendivaates (Agent View), et kontrollida, kas see töötab või ei. Tuleb jälgida seisundi värvi:

Guiarapida mailconf6.png

Me võime oodata (või sundida), kuni host on maas, et näha, kas märguanne töötab, või me saame sundida märguannet, et näha, kas see jõuab meiliaadressini. Me vajutame Force ikooni peale (vaata kujutist):

Guiarapida forcealert.png

Lõpuks peaks olema meil koos märguandega sisendkastis. Sunnitud (forced) märguandes on andmete kohta N/A. Tõelisel juhul peab tulema tegelik mooduli väärtus.

Guiarapida mail.png

Pandora FMS märguanded on äärmiselt paindlikud, nii et paljudel juhtudel on seda raske kasutada. On olemas konkreetne peatükk ametlikus dokumentatsioonis nende kohta: Alerts in Pandora FMS

6 Windowsi serveri monitoorimine tarkvaraagendiga

Pandora FMS-s on olemas kahte tüüpi monitooringuid: kaug- (Pandora FMS serverilt erinevale seadmele) ja lokaalmonitooring (installeeritud tarkvaraagendile igas masinas, mida monitoorida, ning mis saadab informatsiooni Pandora Serverile).

Selles punktis me räägime tarkvaraagendi installeerimisest Windowsi masinale ning selle monitoorimisest:


6.1 Agendi installeerimine

Esialgu on vaja alla laadida Windowsi agent. Selle leiab siit:

http://sourceforge.net/projects/pandora/files/Pandora%20FMS%205.1/SP2Final/Windows/

Sellel lehel on võimalik valida 32- või 64-bitist agenti.

Kui agent on tõmmatud, siis me saame seda käivitada tehes topelklõpsu selle peal. Avatud aknas saate valida keele:

Pandora agent 3.0 RC3 install windows 01.pngSee on standardne Windowsi installer. Me nõustume litsentsi tingimustega ja järgime installeerimise samme. Me valime juurkasutaja, millele me soovime Pandora FMS agenti installeerida (vaikimisi C:/Program Files/pandora_agent). Me saame seda muuta vajutades "Browse" nuppu.

Pandora agent 3.0 RC3 install windows 04.pngMe ootame, et failid saaksid kopeeritud.

Me konfigureerime Pandora FMS serveri IP-aadressi (või nime), mis võtab vastu agendi andmeid ja grupi, millega me tahame agenti seostada.

Pandora agent 3.0 RC3 install windows 07.pngJärgnevas pildis näeme valikut, et lubada kaugkonfiguratsiooni (remote configuration). Seda tuleb aktiveerida (asendades 0-i 1-ga), kui me tahame Pandora FMS serveri agendist koopiat ja sealt lisada, redigeerida ja kustutada lokaalmooduleid läbi agendi.

Pandora agent config remoto.pngMe peame otsustama, kas soovime agenditeenust aktiveerida pärast Pandora FMS agendi installeerimist. Vastasel korral tuleb seda teha manuaalselt, või see aktiveerub siis, kui Windows on taaskäivitatud.

Pandora agent 3.0 RC3 install windows 08.pngKui see protsess on läbitud, siis on Windowsi agent masinas installeeritud ja käivitatud.

6.2 Agendi poolt tagastatud informatsiooni kontrollimine

Kui Windowsi agent on käivitatud pärast installeerimist, siis on vaja kontrollida, millist aruannet see agent meile esitab. Selleks on vaja teada nime, mida see agent kasutab. Vaikimisi on tekitatud agent hosti nimega. Me näeme Windowsi hosti sisestades käsu hostname käsuviibas (Command prompt).Guia rapida windows1.pngKui agendinimi on teada, siis järgmine samm oleks kontrollida, kas see on tekitatud Pandora FMS-s. Selleks on mitu valikut. Esimene valik oleks otsida seda agendidetailide alt (Agent Details) ja otsida gruppi, kuhu see agent on tekitatud, näiteks "Servers" grupp.

Guia rapida windows2.pngKiirem viis agendi leidmiseks on selle otsimine kasutades Pandora FMS-i otsingurea võimalust sisestades sinna agendi nime.

Guia rapida windows3.pngSiit me leiame agendi ning peale klõpsates saame informatsiooni selle kohta, mida see agent ette kannab.

Guia rapida windows4.pngVaikimisi tuleb Windowsi agendiga kaasa mitu lokaalmoodulit lihtmonitoorimiseks nagu näiteks CPU koormus, muutmälu vabaruumi % (RAM, FreeMemory), ketta vabaruum megabaitides, DHCP staatus (DHCP enabled) ja protsesside arv (Number processes).

Guia rapida windows5.pngKui on vaja lisada uusi mooduleid sellele agendile, siis saab leida seda siit: monitoring with software agents.

Me saame näha ka graafikuid ja diagramme, mis on genereeritud mooduli varasemate andmetega, vajutades ikoonidele, mida on näha järgneval pildil:

Guia rapida windows6.png7 Visuaalse kuva loomine koos monitoorimise detailidega

Üks erinev valik, mida Pandora FMS pakub, on võimalus luua Visuaalseid konsoole (Visual Console). Visuaalne konsool lubab esitada informatsiooni reaalajas monitoorimise kohta, kasutaja enda poolt kohandatud viisil. Selles näites loome me võrgu, mis on jaotatud üle maailma laiali, ning kui me vajutame Hispaanias asuvale sõlmele (node), siis näeme me ka teisi installeeritud elemente Hispaania võrgus.

Kaardiga on võimalik kokku võtta tütarkaardi seisundi emakaardi visualisatsioonis ehk, kui üks element Hispaania kaardil on kriitilises seisundis, siis see ikoon, mis esindab Hispaaniat, muutub punaseks. See lubab kohandada erinevaid hierarhiaid informatsiooni näitamise ajal. Kaardid saavad sisaldada informatsiooni gruppide, agentide, moodulite jmt. staatuseid. Need sisaldavad ka graafikuid, andmeid, tekstisilte ja ikoone.


7.1 Kaardi loomine (Ema)

Esimesse kaarti lisame me mitme agendi seisundi ning jaotame selle maailmakaardile. Me võime teha seda manuaalselt või läbi viisardi. Selles näites me kasutame viisardit:

Esimesena peame looma kaardi ning me paneme selle nimeks World Map (maailmakaart).

Guia rapida consvisual1.pngGuia rapida consvisual2.pngKui see on loodud, siis klõpsame elementide viisardile:

Guia rapida consvisual3.pngViisardis me valime elemendi, näiteks staatiline graafik (Static Graph), siis valime pildi, mida soovime kasutada. Edasi tuleb valida objekt agendi või mooduli kohta, meie puhul agent, ja siis me valime listist soovitud agendid.

Guia rapida consvisual4.pngVajutame "Add" nuppu ja see näitab meile kõik elemendid, mis on kaardile loodud:

Guia rapida consvisual5.pngPaigutame kõik elemendid klõpsates ja lohistades kaardile nii, nagu soovime.

Guia rapida consvisual6.png7.2 Kaardi loomine 2 (Tütarkaart)

Teises kaardis leiame elemendi, mis näitab meile peamiste agentide seisundit. Me näeme ka FreeRAM graafiku moodulit sellel agendil.

Esimesena oleks vaja luua kaart, nagu ka enne:

Guia rapida spain1.pngKui see on loodud, siis lisame elemendi, mis näitab meile agendi seisundid staatilise graafika (Static Graph) sektsioonis. Samamoodi nagu järgneval pildil:

Guia rapida spain2.pngLisaks loome selle graafiku koos konfiguratsiooniga. Selleks on vaja vajutada graafiku ikoonile, lisades agendi ja mooduli, mida me tahame näha graafikus.

Guia rapida spain3.pngMeil on peaelement kaardile loodud ning nüüd me loome uue elemendi igale moodulile agendis. Selleks kasutame viisardid (Wizard) samasuguse konfiguratsiooniga nagu pildil näha. Me valime staatilise graafiku (Static Graph) agendile ja moodulitele. Sildi (label) sisse läheb mooduli nimi ning konfigureerime Ema objektile, mis on loodud visuaalses kaardis (Visual Map). Sel juhul lisame eelmise elemendi, mille tekitasime.

Guia rapida spain4.pngPärast elementide loomist saame neid liigutada ja muuta asukohta kasutades hiirt.

Guia rapida spain5.png7.3 Kahe kaardi ühendamine

Eelmistes sammudes sai loodud 2 kaarti. Nüüd seadistame kaardi niimoodi, et kui vajutada Hispaania kohal olevale elemendile, siis see avab Hispaania kaardi.

Selleks on meil vaja avada "World Map" kaart redigeerimise laadis ja teha topeltklõps 192.168.70.70 elemendile. See avab elemendi redigeerimise laadi. Valime "advanced" valiku ja siis "Map Linked" valiku. Nüüd tuleb valida "Spain Map" ja siis me uuendame elementi.

Guia rapida link1.pngKui lähme tagasi World Map-i vaatesse, siis vajutame Hispaania kohal olevale elemendile, ning see avab Hispaania kaardi. Kui ainus element Hispaania kaardis on punane, siis terve element, mis esindab Hispaaniat maailmakaardil (World Map), avaldub punasena.

Guia rapida link2.png

Guia rapida spain5.png8 Monitoorimise korrigeerimine (threshold, units, jmt.)

Selles peatükis vaatame, kuidas konfigureerida edasiarenenud valikuid moodulis.

Navigeerime Agendi mooduli vaatesse (Agent Modules View)

ModuloU.png

Valime mooduli, mida soovime konfigureerida:

ModuloseleccionadoU.png

Pärast seda avame "Advanced Options" saki ja hakkame konfigureerime soovitud väljasi.

Advanced.png

Järgmistes peatükkides näeme, kuidas konfigureerida "Unit" (ühik) ja "Interval" (ajavahemik) väljasi, ning ka "Warning Status" ja "Critical Status" lävi.


8.1 Mooduliühikute konfigureerimine

See lubab meil määratleda saadud andmeühikuid moodulist. See üksus kaasatakse ka graafikus ja aruandes, et kasutajal oleks andmekäitlemine lihtsam.

Selles näites tahame IOWaitCPU moodulile lisada "ticks/sec" ühiku. Kirjutame ühikuväljale soovitud ühiku.UnitU.png

Lõpuks vajutame "Update" nupule ja kontrollime, kas ühikut näidatakse õigesti moodulite vaates (Modules View).VistaunidadU.png

8.2 Mooduli intervalli konfigureerimine

Mooduli intervalli konfigureerimine määratleb, kui tihti me tahame moodulit käivitada. Seda saab rakendada kaugmoodulitele (mitte lokaal), sest lokaalmooduleid peab konfigureerima keerulisemal viisil. Mida tihedamini me monitoorime kaugsüsteemi, seda rohkem laengut tekitatakse süsteemis.IntervaloU.png


Vajutame "Update" nupule mooduli konfigureerimiseks.


8.3 Mooduli lävi (threshold) konfigureerimine

Selles osas konfigureerime "Warning" ja "Critical" lävi moodulile, mis määratleb, millised väärtused peavad olema, et moodul oleks kriitilises, hoiatuslikus või normaalses seisundis. Kõige lihtsam viis mõistmiseks on läbi näite:

Meie puhul on olemas CPU moodul, millele soovime lävi lisada. See moodul on alati normaalses seisundis "Normal" (roheline), kui väärtused on 0%-100%. Kui me tahame näha seda moodulit kriitilises või hoiatuslikus seisundis, kui CPU tõuseb teatud protsendini, siis me peame konfigureerima "Critical" või "Warning" seisundi lävi nii, nagu soovime. Selles näites konfigureerime mooduli nii, et moodul läheb hoiatuslikku seisundisse (Warning Status), kui CPU tõuseb 60%-ni, ja kriitilisse seisundisse (Critical Status), kui CPU kasutus ületab 80%.UmbralesU.png

Kui lävi on seadistatud, siis tuleb vajutada "Update" nuppu. Järgmised sissetulevad andmed tõlgendavad neid lävi.


8.3.1 Lävi edasiarenenud parameetrid

"Inverse Interval" kasti kasutatakse mitte-pideva järkude tõlgendamiseks. Selles näites muutub moodul kriitilisse seisundisse, kui väärtus on alla 20-ne või üle 80-ne.Quickguide inverse1.PNG

Järgmises sõnetüüpi moodulites tõlgendatakse lävi kui alamsõne. Seda on võimalik ümber pöörata nii, et moodul läheks kriitilisse seisundisse, kui sellel puudub alamsõne parameetrina:Quickguide inverse2.PNG

8.3.2 Teised edasiarenenud parameetrid

Moodule konfiguratsioon on väga paindlik koos paljude võimalustega. Uuri Pandora FMS ametlikku dokumentatsiooni, et õppida nende kohta rohkem.

9 Probleemide lahendamine. Kuhu vaadata, kellelt küsida?

9.1 Konfiguratsiooni failid ja diagnoosi informatsiooniallikad

Peamised konfiguratsiooni failid, mida peate uurima on järgmised:

 • /etc/pandora/pandora_server.conf. Pandora FMS serveri peamine konfiguratsiooni fail.
 • /etc/pandora/pandora_agent.conf. Pandora FMS tarkvaraagendi peamine konfiguratsiooni fail Unix operatsioonisüsteemis. Pärast muudatusi tuleb teha Pandora FMS agendile taaskäivitus.
 • %PROGRAM_FILES%\pandora_agent\pandora_agent.conf. Pandora FMS tarkvaraagendi peamine konfiguratsiooni fail Windowsi süsteemis. Pärast muudatusi tuleb teha Pandora FMS agendile taaskäivitus.
 • /etc/my.cnf. MySQL peamine konfiguratsiooni fail.
 • /var/www/html/pandora_console/include/config.php. Pandora FMS konsooli peamine konfiguratsiooni fail. Installeerimise ajal on see automaatselt konfigureeritud, aga parameetrite muutmiseks (rada, IP, MySQL kasutaja/parool, MySQL host) on vaja redigeerida seda manuaalselt.

Informatsiooniallikad (logi), kus leiab rohkem informatsiooni vigade kohta:

 • /var/log/pandora/pandora_server.log. Serveri logifail, mis sisaldab tähtsaid vihjeid. Kui tahame näha rohkem detaile, siis tuleb redigeerida "verbosity" parameetrit serveri konfiguratsiooni failis.
 • /var/log/pandora/pandora_server.error. Logifailide vead, mida server ei ole käitlenud, tavaliselt sisaldab tõsiseid probleeme.
 • /var/log/pandora/pandora_agent.log. Unixi agendi logifail.
 • %PROGRAM_FILES%\pandora_agent\pandora_agent.log. Windowsi agendi logifail.
 • /var/www/html/pandora_console/pandora_console.log. Pandora FMS konsooli logifail.
 • /var/log/httpd/error_log. Apache serveri (httpd) logifail vigade kohta.
 • /var/log/messages, Süsteemide logifail.
 • dmesg. Käsk, mis näitab Kerneli hoiatusi.
 • /var/log/pandora/pandora_snmptrap.log. SNMP Trap logi. SNMP Trapi vigade jälgi on näha siit.
 • /var/log/mysqld.log, Mysqld logi.

Huvitav on ka teada informatsiooni kataloogide lubade (permissions) kohta:

 • /var/spool/pandora/data_in/ Tavaliselt on pandora:apache lubadega 755.
 • /var/log/pandora/ Tavaliselt on pandora:root lubadega 755.
 • /var/www/html/pandora_console/include/config.php Tavaliselt on apache:apache lubadega 600.

9.2 Tugi

Meie kommuuni foorum on avatud kõigile, loo kasutaja ja küsi julgelt!

Siin on olemas ka FAQ/KKK (Frequently Asked Questions/Korduma Kippuvad Küsimused), mis võivad aidata sind sinu probleemiga:

Ja muidugi on ka võimalus läbida ametlik koolitus. Pandora FMS-l on erineva tasemega sertifikaate, rohkem infot leiad siit: